Alpski most - navezovanje stikov med Slovenijo in Lihtenštajnom

Alpski most je dolgoročni projekt, ki predstavlja sklop mednarodnih aktivnosti, s katerimi smo v združenju pričeli v letu 2013.

Prvi koraki so bili natančno definirane vizije in poslanstva “Alpskega mostu”, s katerim smo pričeli oživljati kulturno zgodovinsko dediščino obeh alpskih narodov, naravne danosti regije in poslovne izzive  le-te.

V ospredju našega poslanstva, že od samega začetka našega delovanja, nam je bila slovenska skupnost, ki živi v kneževini Lihtenštajn, da se čuti in živi medsebojna povezanost in sodelovanje med matično domovino in alpsko kneževino. Osredotočili smo se na skupne korenine, ki so v medsebojni kulturni, turistični, pa tudi poslovni izmenjavi in vsestranskem sodelovanju med državama. Torej zavzemamo se za izvorno in pristno gospodarsko sodelovanje v regiji, s ciljem, da se krepijo in ohranjajo naše skupne poslovne vezi, ki pa jih danes že želimo nadgraditi tudi politično in bilateralno. 

V letu 2013 smo pripravili prve kulturne in turistične vsebine in se lotili tudi zahtevnejših mednarodnih projektov. Osrednji projekti so že takrat tekli v okviru osrednjih državnih praznikov obeh dežel:

Od leta 2013 dalje razvijamo vsakoletno medsebojno sodelovanje in druženje. 

Minule dogodke iz prvih let smo danes že nadgradil na območje širše Alpske makroregije, ki je za Slovenijo in našo identiteto zelo pomenljiva in pomembna, tako v razvojnem pogledu, kot tudi  idejno,  saj je “Alpski kulturni krog” naše kulturno in zgodovinsko torišče, to je zgodovinski izvor naroda in njegove identiteta.

Za doseganje zastavljenih ciljev je naša projektna skupina že v letu 2013 pričela sodelovati z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Projekt “ALPSKI MOST” si je zadal aktivno in odgovorno uresničevati interese med matično domovino Slovenijo in slovensko skupnostjo v alpski kneževini in svetu. Poleg krepitve in negovanja medsebojnega prijateljstva, želimo iti še korak naprej in po svojih močeh vzpodbujati turistično, kulturno, socialno in poslovno izmenjavo v regiji. 

Pri teh ciljih nam je vodilo in želja zgledno sodelovati z Vlado Kneževine Lihtenštajn in Vlado Republike Slovenije.  Še naprej se bomo trudili za dobro sodelovanje z Uradom Vlade RS, ki je odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu. V veliko moralno, idejno in duhovno podporo so nam tudi izkazana zaupanja, ki jih uživamo s strani državnih suverenov, diplomatskih in cerkvenih oblasti, ki delujejo v regiji. Seveda pa brez vseh vas, svojih dragih članov in prijateljev, ki nas na naši poti podpirate, ne gre. Vizija, ki smo jo v zadnjih petih letih izoblikovali je pripeljala do nadgradnje poslovnega in bilateralnega sodelovanja. Ta se kaže v izvirni obliki Poslovnega inštituta, ki ga je v avgustu 2017, na obisku v Sloveniji, razglasil mlajši brat vladajočega deželnega kneza Hansa Adama II., princ Nikolaus von und zu Liechtenstein.

Alpski življenjski prostor je za naše združenje in prijatelje – tukaj živeče Slovence – garant za povezovanje vseh aktivnosti naše skupne, uspešne sedanjosti in prihodnosti. V Kneževini Lihtenštajn živi tudi 84 državljanov Slovenije, nekateri ugledni in prizadevni Slovenci pa imajo tudi državljanstvo kneževine. Eden iz med teh je tudi naš cenjenji član in dolgoletni predsednik Združenja Slovencev živečih v Kneževini Lihtenštajn, dr. Janko Dobrin. Danes pa to društvo Slovencev v Lihtenštajnu vodi gospa Marija Sigg.  

V letu 2017 trajnostni projekt “ALPSKI MOST” nepretrgoma teče že peto leto

V prehojenih letih smo okrepili medsebojno sodelovanje. V svoje članske vrste vpisujemo pomembne osebe in prijatelje, ljudi dobre volje z vseh področjih alpske regije, s katerimi smo oblikovali tak program, ki bo naše programske cilje “alpskega kulturnega kroga” približal širši javnosti. Naš zastavljeni program Slovencem na obeh straneh, v matici in diaspori, želi ponuditi kvalitetne vsebine družabnega življenja, ki nas lahko suvereno umešča, s svojimi vezmi, v enakopraven, razvojno naravnan in kulturno prepoznaven bratski Evropski prostor.

Temeljno poslanstvo “Alpskega mostu” je, da naša organizacija deluje v javnem interesu, kolikor je največ le mogoče. Zato naše aktivnosti niso ostale skrite tudi uradni in širši javnosti, ki so o nas med drugim zapisali:

Veleposlanik mag. Franc Mikša in člani Združenja Slovensko Lihtenštajnskega prijateljstva so se udeležili sprejema ob državnem prazniku Kneževine Lihtenštajn v Vaduzu

Obeležitve državnega praznika Kneževine Lihtenštajn, ki je bila 15. avgusta 2017 v Vaduzu, se je poleg veleposlanika R Slovenije v Kneževini Lihtenštajn, mag. Franca Mikše s soprogo Amalijo udeležilo tudi devet članov Združenja Slovensko Lihtenštajnskega prijateljstva, ki jih je vodil predsednik združenja Silvester Likar. 

Sestali so se s princem Nikolausom von und zu Liechtenstein, ki je nato, na povabilo združenja, s soprogo Margaretho, 28. in 29. avgusta 2017 obiskal Celje in Rogaško Slatino. S člani združenja so se ločeno pogovarjali tudi predsednik Vlade Kneževine Lihtenštajn Adrian Hasler, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo, gospodarstvo in šport dr. Daniel Risch ter ministrica za zunanje zadeve dr. Aurelia Frick.

O naših mednarodnih, kulturnih in družbeno angažiranih programih izdajamo in pripravljamo vrsto publikacij, s katerimi javnost, poslovne partnerje in člane seznanjamo o naših aktivnostih.  Kaj bo v letu 2018 pri našem ALPSKEM MOSTU v ospredju? Že za spomlad 2018 se pripravlja v domovini izvedba obiska gospodarske ministrske ekipe, skupaj z močno gospodarsko delegacijo. V kolikor se tudi vi vidite kot partner pri tem dogodku nas kontaktirajte že danes.

Lepo ste povabljeni, da se tudi vi podate po poteh ALPSKEGA MOSTU in nas pri teh skupnih ciljih podpirate ter se vključujete v projektne vsebine, ki bi vas lahko najbolj zanimale.