fbpx
Meni Zapri

Članstvo v Združenju Slovensko - Lihtenštajnskega prijateljstva

Vabimo vas med člane Združenja Slovensko Lihtenštajnskega prijateljstva, da bomo skupaj trden most poslovnega, kulturnega sodelovanja in prijateljstva v alpski regiji.

Skupaj se bomo vključevali v kulturno, akademsko, turistično in poslovno izmenjavo med našo domovino in deželami skupnega alpskega kroga Avstrije, Švice in Lihtenštajna.

Na prijateljski osnovi želimo ljudem obeh dežel približati in negovati medsebojno kulturo in zgodovinsko dediščino, ki ji pripadamo. Želimo, da bo medsebojno sodelovanje temeljilo na pozitivnih poslovnih praksah, ki so lahko v izdatno korist našim članom, narodu in domovini.

Kneževina Lihtenštajn sodi med uspešne države, ki je lahko po svoji poslovni, socialno in kulturni razvitosti svetel vzor našim ljudem pri doseganju siceršnje uspešnosti posameznika in družbe, ter neštetih izzivov, ki jih ob tem naša družba lahko ima. Zato smo v okviru našega Združenja oblikovali posebno, mednarodno vpeto Fundacijo slovensko – lihtenštajnskega združenja, ki ima za poslanstvo finančno podporo najboljšim projektnim vsebinam združenja v regiji. Le tako lahko uveljavimo najboljše kulturne, poslovne in bilateralne prakse iz tega okolje v obojestransko korist in zadovoljstvo svojih članov in prebivalcev v Alpski makro-regiji in širše. Za leto 2020 smo že izdelali načrt aktivnosti, kljub omejenim možnostim zaradi posledic pandemije. 

Trdno smo odločeni, da s skupnimi močmi lahko uresničimo fundacijo združenja. Iskanje optimalnih naložbenih in investicijskih portalov je v ospredju razvojnega poslanstva naše fundacije. Ta cilj pa gre z roko v roku tudi z bilateralno-konzularnim ciljem, ki ga imamo v združenju. Fundacija združenja svojim partnerjem, članom združenja, organizacijam in zainteresirani javnosti predstavlja želene oblike poslovnega delovanja, vrsto različnih poslovnih in naložbenih izzivov, ki pomenijo razvojne projektne možnosti nam in vsem v deželah skupnega alpskega kroga. Nikakor pa ne smemo pozabiti na podporo ciljnim kulturnim projektom in biti dobrodelni, pomagati povsod tam kjer lahko!

Obveznosti za članarino za leto 2020:

1. Članarina za fizične osebe: 100,00 EUR
2. Znižana članarina za fizične osebe (osebe s študentskim statusom): 50,00 EUR
3. Članarina za poslovne partnerje: 300,00 EUR
4. Članarina za poslovne partnerje, donatorska članarina: min. 500,00 EUR Znesek 500 EUR / leto je tudi osnovni znesek za sedež poslovnega partnerja oz. člana v strokovnem svetu Fundacije SLO – FL združenja.

BODIMO SOLIDARNI – OBVESTILO ZA ČLANE, NOVE ČLANE IN PODPORNIKE:

Prisrčno vabimo vse svoje člane in ljudi dobre volje, kdor lahko in zmore, da prispeva v naš skupni “Sklad dobrodelnosti” in s tem pomaga zarisati nasmeh na obraz nekomu, ki potrebuje našo pomoč! Danes sem to lahko jaz, že jutri mogoče ti. Bodimo solidarni!

Omenjeni znesek se nakaže na naš poslovni račun:

IBAN: SI56 6100 0000 4294 149
BIC/SWIFT: HDELSI22, ki je odprt v Ljubljani pri Delavski hranilnici

Veseli smo vsakega vašega prispevka, ki ga darujete za cilje našega združenja! Formular za nakazilo je: TUKAJ!

Kako se vpišem?
Svojo prijavo v Združenje Slo-FL prijateljstva lahko oddam v e-vpis ali pa si natisnem formular-izpolnjenega in podpisanega pošljem na: Združenje Slo-FL, Ajdovščina 4, SI-1000 Ljubljana
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za potrebe društva
S podpisom pristopne izjave nam dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu in aktivnostih društva (vabila, akcije, srečanja, e-obvestila, informativno in projektno gradivo).
X