Meni Zapri

Energetska in finančna neodvisnost – Zeleni alpski dan

DOGODEK: Energetska in finančna neodvisnost: povezujoč dogodek med slovenskimi in liechtensteinskimi podjetji iz področja energetike in financ kot uvod v dolgoročno prijateljsko in poslovno sodelovanje.

DATUM: Petek, 16.2.2017

KRAJ: Festivalna dvorana / Grand Hotel Toplice, 4260 Bled, Slovenija

POTEK DOGODKA

Bilateralno srečanje 

V petek, 16.2.2017

12.00 Bilateralno delovno kosilo, ki je pod pokroviteljstvom župana občine Bled do 14.00 ure; prisotni: predstavniki SLO – FL združenja, gostitelji in visoki gostje

The Congress Center Bled is expecting us
Kongres za javnost, poslovne partnerje in visoke goste

Ob 14.30 prihod gostov v Festivalno dvorano na Bledu – evidentiranje

ob 14.45 sprejem gostov v Festivalni dvorani, pijača dobrodošlice

15.00 uvodni govori: uvodni govori: pozdravna beseda SLO – FL, gostiteljev in visokih gostov

15.20 Razvojna Regionalna Agencija Kranj, akreditirana predstavnica agencije v sodelovanju z ga. Katarino Pogačnik, direktorico podjetja ENVIRODUAL, tema: »Trajnostno okoljsko in energetsko upravljanje«

15.50 – Prof. dr. Matej Ogrin: »Primer uspešnega sodelovanja na področju trajnostnega razvoja Alp med Liechtensteinom in Slovenijo«, CIPRA INTERNATIONAL, CIPRA SLOVENIJA

Okvirna tematika: sanacija javnih stavb, vpliv na okolje in pomoč pri financiranju – EU Subvencije in kreditiranje Eko sklada

16.20 Direktor podjetja Robotina d.o.o., Kozina, gospod Devid Palčič ima prezentacijo: ”Tehnologije prihodnosti s poudarkom na energetski učinkovitosti, robotizaciji, varovanju okolja…”

17.05 Coffee break

 

Grand Hotel Toplice – high guests will be accommodated in one of the most prominent hotels in Slovenia

17.35  Predstavnik LGT banke iz Liechtensteina; G. Oyvin Furustol, Head Investment Services of LGT Bank AG: ”Privatno bančništvo s tradicijo in modernim pristopom”

 

18.20  Dr. Jaka Vadnjal, predsednik uprave banke Lon: ”Najnovejše oblike naložb – kripto ekonomija in Digitalna Slovenija”

18.50 Gospa Irena Linasi Rogač, direktorica podjetja Tim Valores d.o.o., podjetje za izobraževanje in finančno svetovanje: ”Kratek povzetek s poudarkom pomena finančne in energetske neodvisnosti” 

19.20 Catering – pogostitev in druženje, degustacija tipičnih slovenskih jedi in pijač ob dobri slovenski glasbi 

 

POKROVITELJSTVO DOGODKU

Podjetnike in organizacije prijazno vabimo, da nam pošljejo svojo kratko predstavitev in reference, saj bomo na dogodku vašo dejavnost in firmo lahko tudi primerno predstavili. Ob sklepu bomo nato pripravili skupni zbornik vseh ključnih udeležencev in pokroviteljev dogodka. 

Je vaše podjetje ugledno ali na poti k temu, ste uveljavljeni in že perspektivni podjetnik ali pa na začetku poslovne poti, a odločeni, da uspete? Zato ste pravi, da se udeležite mednarodnega finančnega kongresa na Bledu, saj je lahko pomemben za vašo in našo skupno poslovno pot. Zato nam čim prej pišite na: info@slo-fl.eu in potrdite svojo udeležbo kot pokrovitelj dogodka. Dobrodošli!

Prijave za dogodek, kot pokrovitelj kongresa, za vašo cenjeno udeležbo, zbiramo do 6. februarja 2018, oz. do zasedbe prostih mest.  

 Informacije in prijave: info@slo-fl.eu

SPONSORSHIP OF THE EVENT

We kindly invite entrepreneurs and organizations to send us their short presentation and references, as we will be able to present your business and company name at the event. At the conclusion we will then prepare a joint code of all the key participants and sponsors of the event.

You can apply for an event as a sponsor of the event for your esteemed participation by 6 February 2018, or until the occupation of free places.

Information and registration: info@slo-fl.eu 

Is your company reputable or on the move to this, are you an established and promising entrepreneur, or are you at the beginning of a business trip and determined to succeed? That is why you are right to attend our international financial congress in Bled, because it can be important for your and our joint business. So write to us at: info@slo-fl.eu as soon as possible and confirm your participation as an event sponsor. Welcome!

 

Information about the event and registration of your participation (in English) can also confirm to the FB event: Energy and financial independence – Green Alpine Day

Very nice welcome!

Lepo vabljeni!  

 

POSLANSTVO IN VIZIJA PROJEKTA

Projekt o Energetski in finančni neodvisnosti – Alpski zeleni dan na Bledu je povezujoč dogodek med slovenskimi in liechtensteinskimi podjetji iz področja energetike in financ kot uvod v dolgoročno prijateljsko in poslovno sodelovanje.

Svoje poslanstvo gradimo v aktivnem povezovanju s Slovenci, ki živijo in delajo v alpski makroregiji. Naše angažiranje pri kulturnem življenju v regiji in turistični izmenjavi nadgrajujemo še na poslovno – finančno in akademsko raven. Sledimo pomembni vlogi za mlade perspektivne študente, kjer bodo imeli več atraktivnih možnosti na področju študentske izmenjave med Slovenijo in kneževino Lihtenštajn.

Dolgoročni cilj omenjenega projekta je naše prijateljstvo in aktivno vključevanje v trg poslovnih in finančnih možnosti, to je v izmenjavi dobrih praks in uveljavljanju pozitivnih strategij, za katere vemo, da jih tako Slovenija kot kneževina Lihtenštajn premoreta ogromno. 

Izvedba tega izjemnega mednarodno vpetega dogodka lahko posledično prispeva k okrepitvi in nadaljnji izmenjavi poslovnega življenja in k novih razvojnim izzivom v regiji. Vrsta uglednih poslovnih partnerjev, ki sodeluje v projektu, bo tudi nosilec nadaljnje poslovne nadgradnje in izmenjave. Poslovni inštitut, ki ga je v avgustu 2017 razglasil princ Nikolaus, pa bo že letos lahko pristopil tudi k delu za razvoj dobrodelnosti in oblikovanju takih mecenskih vsebin, ki bodo v pomoč talentiranim mladim iz svojega področja.

Evalvacija (nadgradnja) tega projekta bo doživela vrh našega angažiranja v letu 2019, ko bomo v alpski kneževini izvedli »slovenski dan«, kot darilo naše organizacije in slovenske domovine kneževini Lihtenštajn, ob njenem slovesnem praznovanju 300 letnice. Ob tej priložnosti bomo v tej regiji izpeljali osrednji slovenski kulturni dogodek, pa tudi poslovno in bilateralno srečanje.

K plemenitemu delu za cilje združenja Slovensko Lihtenštajnsko Prijateljstvo in v podporo vsem našim nadaljnjim prizadevanjem, vas prijazno vabimo na Bled že ta petek, 16. februarja 2018.

Z našim združenje lahko stopite v kontakt ali se vanj vpišete preko te povezave: http://www.slo-fl.eu/contact/

X