fbpx
Meni Zapri

Skupaj dvignimo fundacijo!

Epidemija “kitajskega virusa” je korenito spremenila našo domovino in svet. Verjeti pa moramo, da bo sedaj naša družba lahko bolj solidarna, samooskrbna in povezana.

Družba se je znašla v hudi recesiji. Gospodarske posledice epidemije koronavirusa so hude in jo že občutijo delavke in delavci, mladi in upokojenci, prekarni delavci, podjetniki, društva, podjetja in ustanove, samozaposleni v vrsto družbenih dejavnosti od kulture do zaposlenih v turizmu in storitvah, kjer je najhuje. Kako bomo nadoknaditi izgube? Mesečni prejemki vseh so se občutno znižali, nekaterim v celoti, marsikdo je in še bo izgubil zaposlitev.

Kako naprej? Brez solidarnosti in dobrodelne pomoči ne bo šlo. Mora pa nam biti kristalno jasno, da brez naložb in podjetniškega duha ne bo preboja in doseženih ciljev! Vabimo te, da se podamo na skupno pot do cilja!

Prihaja čas novih izzivov in podjetnosti! In teh bo dovolj za vse tiste, ki so optimistični in z upanjem zrejo v prihodnost! Skupaj podprimo in uresničimo idejo Fundacije Slovensko – Lihtenštajnskega združenja, ki želi biti solidarna, dobrodelna in podjetna!

Letos smo namesto članarine uvedli prostovoljni prispevek

Zaradi dokaj hudih gospodarskih razmer v slovenski družbi, ki so posledica epidemije tega virusa (COVID-19) je posledično eksistenčno ogroženih tudi veliko naših državljanov in članov združenja, tako pravnih kot fizičnih oseb. Zato smo se v našem združenju odločili, da vsem obstoječem članom, ki svoje obveznosti do polne članarine do našega združenja v tem letu ne morejo nositi, jim le-te ne zaračunavamo več. To velja tudi za vse nove kandidate in člane!

Vsak naš novi član pa mora prispevati v skupni sklad Dobrodelnosti združenja, da si vseeno ohrani ali pa pridobi nov status člana v združenju za tekoče leto. Torej mora nakazati na naš poslovni račun prostovoljni dobrodelni znesek po svoji želji in zmožnosti: BIC/SWIFT: HDELSI22   IBAN: SI56 6100 0000 4294 149

Tako se približujemo tudi vsem članom in ljudem dobre volje, ki želijo in zmorejo prispevati svoj prispevek v združenje, da se naši začeti in novi projekti in programi odvijajo kar se da v obojestransko in družbeno korist in zadovoljstvo, v zavedanju, da nam skupaj dobro uspeva in da zmoremo!

V ospredju nam je dobrodelnost in podjetniška zavzetost

V Slovensko – Lihtenštajnskem združenju želimo biti, v teh težkih časih, čim bolj solidarni z vsemi člani v naši organizaciji.

Časi so danes taki, ki terjajo od nas dobrodelno delo, s tem pa toliko bolj zavzeto podjetniško angažiranje v družbi in svetu! Hkrati pa podpiramo vse, ki želijo delovati v dobrobit vseh. Saj le enotni, s skupnimi močmi in medsebojno povezani lahko uveljavljamo svoje, skupne in širše društvene interese v javnem življenju.

Stopimo skupaj za cilje fundacije

Skupaj ustanovimo tako fundacijo, da bo v čim boljši meri lahko uresničevala temeljne namene našega skupnega projekta, da jasno in odločno zasleduje:

 • kulturne cilje,
 • bilateralne cilje in
 • ekonomske cilje.

Za dosego teh ključnih ciljev želimo povezati interese naših članov in poslovnih partnerjev, odločeni, da skupaj sledimo izzivom v družbi! Na ekonomskem trgu se moramo še toliko bolj angažirati za dobrodelnost in za splošno-koristno delovanje, za kar se v naši organizaciji trudimo že leta.   

Prav posebno se bomo že letos zavzeli za dosego nekaj ključnih ciljev, kot je nadaljevanje naših aktivnosti za pripravo konzulata Kneževine Lihtenštajn v Sloveniji in zagon solidnega investicijskega (naložbenega) podjetja v domovini. Seveda pa si želimo v okviru našega združenja že na začetki zagotoviti čim več sredstev in kvalitetnih sodelavcev za zagon vseh projektov, ki smo jih že zastavili. Tukaj računamo tudi na pomoč in podporo naših članov in poslovnih partnerjev. Izkoristite to priložnost!

Skupaj dvignimo fundacijo

Za potrebo ”Fundacije SLO-FL združenja” že formiramo spodaj navedene interesne skupine združenja v interesne komisije, ki bodo imele po dva predstavnika v Svetu Fundacije SLO-FL združenja. Vsaka komisija bo imela svojega vodjo (komisarja) in člane:

 • Poslovno gospodarska skupina – se nadgradi v komisijo za ekonomijo;
 • Skupina za mednarodne odnose (bilateralno sodelovanje) – se nadgradi v komisijo za bilateralo;
 • Viteška bratovščina Sv. Jurija iz Karantanije (viteški red), ki deluje s statusom Viteški reda Sv. Jurija iz Koroške, Veliki priorat in balija Slovenija – se nadgradi v komisijo za kulturo.

OBRAZLOŽITEV KOMISIJ:

1. komisija za ekonomijo:

 • deluje za ekonomski cilj; to je poslovno – investicijsko dejavnost
 • povezuje poslovne partnerje združenja in fundacije v poslovno – gospodarski klub znotraj te komisije, ki ga ima fundacija
 • analizira, zbira in izvaja (uresničuje) poslovne učinke (sredstva) za večjo poslovno – investicijsko vpetost v regiji 

2. komisija za bilateralo:

 • deluje za dosego častnega konzulata FL v SLO
 • izpostavi najprimernejšega kandidata združenja za časnega konzula FL v SLO, s tem da uživa čim širši in kar se da dober ugled za dosego skupnih bilateralnih ciljev in interesov v regiji
 • deluje partnersko na področju zunanjih zadev RS in FL ter že vodi listo veleposlaništev, gospodarske diplomacije, misij, partnerstev in drugih aktivnosti za potrebo ciljne bilaterale
 • formira ekipo za delo in podporo pri realizaciji (izvajanje konzularnih aktivnosti) ustanove častnega konzulata

3. komisija za kulturo:

 • uresničuje aktivnosti za izvajanje projektnih kulturnih ciljev, ki jih ima združenje v Alpski makro-regiji
 • ohranja, oživlja in nadaljuje kulturno – zgodovinsko izročilo in dediščino v regiji
 • preko kulture se najlepše realizira poslovnost in pridobivajo ustrezni poslovni in bilateralni učinki
Lorenzo de ‘Medici Veličastni (*1. januar 1449, Firence, † 9. april 1492, Firence) na konju kot Caspar Magus, Povorka najmlajšega kralja, zahodna stena, cikel fresk, Povorka magov (modrecev) z vzhoda, Benozzo Gozzoli, okoli 1459, Capella dei Magi, Palazzo Medici Riccardi, Firence, Toskana, Italija, Evropa

Organizacijska shema Fundacije SLO-FL združenja je sledeča in je podrobno razložena v Pravilih fundacije:

SVET FUNDACIJE (je najvišji organ ustanove) ima 9 članov

in ga sestavljajo člani oz. predstavniki zgoraj navedenih komisij, kot komisarji, iz sledečih področij:

 • kultura (npr. iz vrst kulturnih projektov VRSJ iz Koroške) – 2 člana;
 • bilaterala (konzularni program) – 2 člana;
 • ekonomija (poslovni klub partnerjev združenja, poslovna dejavnost, ekonomsko – poslovna izmenjava, investicijsko – naložbena izmenjava) – 2 člana in
 • prva uprava fundacije (imenovani s strani združenja) – 3 člani.

Člani Sveta fundacije (komisarji) iz med sebe izvolijo predsednika Sveta fundacije in njegovega namestnika (podpredsednika).

 • PREDSEDNIK SVETA FUNDACIJE

STALNE KOMISIJE FUNDACIJE SO SLEDEČE:

 • komisija za kulturo  – 2 člana;
 • komisija za bilateralo  – 2 člana;
 • komisija za ekonomijo – 2 člana;
 • komisija ustanovitelja – 3 člani.
 • DIREKTORAT FUNDACIJE (DIREKTOR, MANAGEMENT FUNDACIJE)

Svet fundacije na osnovi razpisa  imenuje direktorja fundacije, ki opravlja poslovne, tržne in naložbene aktivnosti, ki jih ima fundacija. Direktor je zaposleni tržnik fundacije (poslovodni organ), ki svoje poslovanje predstavlja in odgovarja Svetu fundacije.

Direktorat mora zagotavljati nemoteno, razvojno naravnano poslovanje fundacije. Direktor ima na skrbi poslovno izmenjavo med našo domovino in deželami skupnega alpskega kroga, ki mu pripadamo. Gre za dosego razvojnih ciljev in za poslovno – investicijsko in kulturno izmenjavo med deželami podpisnicami Alpske konvencije.

Organ direktorata fundacije sestavljajo:

 • Direktor
 • Poslovni sekretar
 • Računovodja
  • Po potrebi pa direktorat angažira tudi analitike, strokovnjake za tehniko in marketing / in vodi ciljno tržno družbo (d.o.o.).
  • Administrativne naloge za fundacijo opravlja v večini tajništvo direktorata.

POVABILO – Kaj pridobim, ko se pridružim združenju? – Vstopi: TUKAJ!

Veselimo se vašega odziva, de ste pripravljeni sodelovati v kateri izmed zgoraj navedenih formiranih komisij združenja. Redne komisije bodo namreč imele svoje stalne zastopnike (člane) v Svetu fundacije.

Zaradi različnih človeških stisk smo v našem združenju pričeli z oblikovanem posebnega sklada Dobrodelnosti, preko katerega bomo odgovorili na najnujnejše potrebe klica k dobroti!

Veseli bomo, da tudi vi prispevate v naš Sklad fundacije, ki bo omogočil skupno:

 • dobrodelnost;
 • INVEST FOND – naložbeno in investicijsko osnovo za zagon vseh struktur in programov  fundacije.

Za še več informacij smo vam na voljo na naših kontaktnih naslovnih.

Z veseljem vam po želji predstavimo tudi naše temeljne dokumente:

 • USTANOVNI AKT FUNDACIJE SLO-FL ZDRUŽENJA,
 • PRAVILA FUNDACIJE 2020 in
 • POSLOVNIK SVETA FUNDACIJE 2020;

naročite jih na kontakt: info@slo-fl.eu

Let’s raise the foundation together!

* objava te novice je narejena v skladu z zavezujočo depešo združenja z dne 1.5.2020

X