fbpx
Meni Zapri

Sklenjena je Sveta Zaveza – Aliansa med

Viteškim redom Svetega Jurija iz Koroške in Svetim Konstantinovim redom Svetega Jurija

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške in Sveti Konstantinov red Sv. Jurija se pridružujeta Sveti Zavezi Svetega Jurija (Sacred Alliance of St. George). Redova namreč sledita bogatemu duhovnemu, kulturnemu in redovnemu (državotvornemu) izročilu, ki sta ga zapustila v katoliškem (apostolskem) svetu in med pravoslavnimi (ortodoksnimi) in ekumensko vpetimi kristjani.

Sveta Zaveza (Aliansa) ima tako svojega skupnega predstojnika, ki je Veliki mojster in zaščitnik Svete Alianse (skupne in enovite zveze) in patron reda. Zaveza je ponosna tudi še na svoje preostale promenentne zaščitnike in patrone iz vrst visokega plemstva in duhovščine, komturje in viteze.

Poslanstvo Svete Alianse je ohranjanje, utrjevanje in pospeševanje rojalističnega gibanja na območju Centralne Evrope (Mitteleuropa, Alpska makroregija) in na Balkanu.

Za ta namen Viteški red Sv. Jurija iz Koroške, Velika balija in priorat Slovenija, spodbuja svoje domoljubne člane, da se za širše cilje javnega dobrega organizirajo v okviru ALIANSE ZA SLOVENIJO. Za ta namen se oblikuje domoljubni Red Črnega Panterja, tako da ga lahko, kot svojim zaslužnim članom in partnerjem, Sv. Aliansa podeli tudi redovno “laično” odličje “Reda Črnega Panterja” za domoljubne zasluge v različnih stopnjah. (Prim. 3.c člen REGULE REDA)

IZVORNA REGULA REDA – “KRATKA PRAVILA” ZA VSE ČLANE DOMOLJUBNE SPLETNE TRGOVINE, KI SE PRIDRUŽUJEJO REDU ČRNEGA PANTERJA

Domoljubna skupina “RED ČRNEGA PANTERJA” (član te skupine) ima zavezo:

(1.a člen)

– širiti vedno in povsod slovensko domoljubno zavest, ljubezen do domovine, kulturno – zgodovinsko in idejno izročilo Velike Karantanije v domovini in svetu!

(1.b člen)

Slovenija je dedinja Velike Karantanije!

POGOJI ZA VSTOP V RED ČRNEGA PANTERJA:

(2.a člen)

– član mora imeti v svoji posesti karantansko značko panterja (obvezno) in majico (t-shirt ali polo majico), kapo ali zastavo Velike Karantanije!

Domoljubna spletna trgovina člana obvesti o sprejemu v Red črnega panterja po e-pošti, na osnovi dokazila iz 2.a člena in nato že lahko član koristi ugodnosti iz 3. a in 3.b členov

UGODNOSTI ČLANSTVA:

(3.a člen)

– Pri vseh nakupih v Domoljubni spletni trgovini (na vse redne izdelke) ima član reda zagotovljen – 20 % popust!

(3.b člen)

– Član reda ima možnost ugodne udeležbe na srečanjih, shodih, izletih in prireditvah REDA ČRNEGA PANTERJA!

(3.c člen)

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške, Velika balija in priorat Slovenija, članom Reda Črnega Panterja lahko, kot svojim zaslužnim članom in partnerjem, podeli tudi redovno odličje “Reda Črnega Panterja” v različnih stopnjah.

Vloga Reda Črnega Panterja v okviru Karantanskega Viteškega reda je, da pospešujejo v domovini in svetu domoljubno zavet in bogato kulturno – zgodovinsko izročilo Velike Karantanije!

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške (imenovan tudi Karantanski viteški red) gradi svojo ponosno zgodovinsko poslanstvo kot dedič Karantanije, saj je njegov so-zavetni Sv. Domicijan, ki je bil Karantanski vojvoda in svetnik (živel je okoli leta 800). Tudi pozneje ustanovljena Velika Karantanija (znotraj Sveto-Rimskega cesarstva) pa je opravljala ključno vlogo za zaščito (obrambo pa tudi sodelovanje) proti Bizantinskemu cesarstvu.

Seal of Andreas Palaiologos, son of Thomas and titular ‘Emperor of Constantinople’ from the 1480s to his death in 1502. More: Palaiologos

Eno izmed svetih poslanstev, ki jih je imel Viteški red Sv. Jurija iz Koroške, je bilo tudi osvoboditev Konstantinopla iz rok Turkov in vrnitev mesta nazaj v krščanski svet! Projekt križarske vojne proti Turkom sta vodila takratna cesar Maksimilijan I. Habsburški in papež Aleksander VI.

Sodelovanje domoljubov in ljudi dobre volje v gibanju Svete Alianse Sv. Jurija je danes, ko Evropa trpi krizo identitete in vrednot, z vse nas, aktualno in potrebno, kot še nikoli!

Pridružite se članstvu in gibanju Svete Zaveze – Alianse Sv. Jurija:

V kolikor želite postati naš član ali nas pri naših prizadevanjih na različne načine podpirati; pišite na naš e-naslov: info@viteski-red.si

Deus et Patria – Deus et Mundus!

VABILO NA GALA SREČANJE OB USTANOVITVI SVETE ALIANSE SV. JURIJA

Vabimo na slovesnost ob ustanovitvi domoljubnega in rojalističnega gibanja Svete Alianse Sv. Jurija, ki bo v Ljubljani, v mesecu septembru 2020.

Mednarodno vpeto gibanje združuje rojalistično in domoljubno čuteče Slovenke in Slovenke in vse ljudi dobre volje, ki se trudijo za nadaljevanje bogatega kulturno – zgodovinskega izročila in vrednot Mittelevrope, ki jo imamo, in da jo še bolj aktivno živimo.

Poslanstvo Svete Alianse Sv. Jurija

Predstavili se nam bodo prvi člani in redovi, ki se temu gibanju pridružujejo v enovito organizacijo in redovno vlado Alianse Sv. Jurija (Velika Balija in priorat Slovenija), ki se bo ob tej priložnosti konstituirala. Gre za sveto zvezo in zavezo, da se “S skupnimi močmi” lažje in učinkoviteje uresničuje poslanstvo in cilji, ki so pred nami! Ob tej priložnosti bo izvedena tudi slovesna umestilev novih članov in podelitev titularnih nazivov sprejetim redovnim sobratom in sestram, ki bodo inkorporirani v enega izmed ciljih viteških redov.

Srečanje bilateralne komisije (dopoldanski del dogodka)

Pred gala sprejemom bo potekalo najprej srečanje bilateralne komisije Alianse, ki zasleduje konzularne cilje, ki jih ima Slovensko-lihtenštajnsko združenje, s ciljem, da se pospešijo že začeti koraki.

Leto, ki prihaja bo razbremenjeno vseh zavor, zato je smiselno konzularni projekt, ki je osrednji projekt naše komisije, pričeti udejanjat že v naslednjih dneh. K temu sovpada tudi interes, da se povabi Lihtenštajnskega suverena v domovino, saj bo prihodnje leto Slovenija praznovala 30 let samostojnosti.

Gala spoznavni večer in umestitev novih članov (osrednji dnevni dogodek)

Opoldansko in popoldansko srečanje z novimi člani in vodstvom reda je predvideno za nove člane in njihovo uvajanje v red. Kandidati se pripravljajo za vstop v Viteški red in za članstvo v Sv. Alians. Sklep dogodka je nato slovesna večerna umestitev (investitura) novih članov med člane Sv. Alianse.

Nato sledilo gala sprejem, to je večerno spoznavno druženje z vodstvom reda in province, novimi člani in visokimi gosti in večerja.

Vabimo vas in vaše najbližje, da se pravočasno zagotovite vstopnico za ta nadvse prijeten in pomenljiv večer.

V kolikor si želite pridružiti Sveti Aliansi Sv. Jurija in delovati v enem izmed viteških redov v okviru Sv. Alianse nas kontaktirajte s kratko predstavitvijo na: info@viteski-red.si

In hoc signo vinces!

Prijava na gala dogodek – na: info@viteski-red.si

(R.S.V.P) Vaše cenjene prijave za dogodek zbiramo do nedelje, 23. avgusta 2020! Na osnovi vaše prijave vam bomo nato uredili vstopnico.

Vabimo vas, da se nam pridružite tudi v Fb skupini: Sacred Alliance of St. George

Vabljeni k prijavi na dogodek: Gala sprejem Svete Alianse

Prijava na gala dogodek: naročilo vstopnice

Viribus Unitis!

Himna: Vojaška koračnica Koroških gorskih strelcev

Ich bin ein Kärntner Schütze, der Feind es gar wohl weiß.
Die Schneid auf meiner Mütze, am Kragen’s Edelweiß.
Wenn unsre Schützen singen, kein Fehlschuss wird getan.
Im Sturm mit blanken Klingen, geh’n wir die Feinde an.

Krumpe Feder auf der Mütz, das Edelweiß dabei.
Guat und Bluat fürs Vaterland, der Kärntner der is ihm so treu.
Doch daham im Kammerl drin, dos Dirndle hamlich want:

Du liaber Gott beschütze mir, mein Buam unds Kärntnerland.
Du liaber Gott beschütze mir, mein Buam unds Kärntnerland.

X