fbpx
Meni Zapri

Združenje Slovensko – Lihtenštajnskega prijateljstva in njegov Poslovni klub Slovenija – Lihtenštajn je oblikovalo projektno interesno združenje Alpski poslovni forum, kot konzorcij podjetij, ki želijo aktivno in učinkovito delovati v Alpskem kulturnem krogu.

Alpski poslovni forum deluje projektno aktivno in za svoje cilje ter cilje svojih članov v mednarodnem (združenje) in poslovno vpetem okolju (fundacija). Torej je pooblaščeni stanovski servis, kot gospodarsko interesno združenje svojih članov, na osnovi sprejetih medsebojnih pogodb o sodelovanju, ki povezuje podjetja (poslovne partnerje) za učinkovito poslovno delovanje v Alpski makro-regiji, zlasti pa v Kneževini Lihtenštajn (FL) in Švicarski Konfederaciji (CH). 

Svojim članom in poslovnim partnerjem Alpski poslovni forum nudi celostno podporno okolje, projektno angažiranje, svetovanje in pomoč priznanih ekonomskih in pravnih svetovalcev iz svojega področja.

V Alpski poslovni forum se poslovni partnerji oz. podjetja vključujejo kot člani foruma, katerega medsebojni odnos stranki še dodatno uredita s posebno pogodbo o sodelovanju. Združenje imenuje Direktorat Fundacije SLO-FL za poslovnega zastopnika, ki kot pooblaščenec vodi, ureja in usklajuje vse potrebne poslovne aktivnosti, ki nastopajo med strankami v okviru projektno interesnega združenja Alpskega poslovnega foruma.

V okviru Alpskega poslovnega foruma že oblikujemo ciljne interesne poslovne in pravne oblike partnerskega delovanja in angažiranja:

 • Poslovni klub Liechtenstein – Slovenija (klub pokriva tudi Švicarsko konfederacijo). V krogu utrjevanja in širitve dejavnosti pa tudi:
 • Poslovni klub Luksemburg – Slovenija;
 • Poslovni klub Monako – Slovenija;
 • Poslovni klub Norveška – Slovenija;
 • Poslovni klub Dubai – Slovenija.

Sledimo našim skupnim ciljem:

“ALPSKI POSLOVNI FORUM” svojim članom in poslovnim partnerjem že letos poleti in v jeseni nudi udeležbo na sledečih dogodkih:

 • od 15. do 18. avgusta 2022: Srečanje članov Poslovnega kluba v Kneževini Lihtenštajn, Kneževina Lihtenštajn, Vaduz: praznovanje državnega praznika Kneževine in obisk poslovnih partnerjev. Več v: Prihajajoči dogodki: www.slo-fl.eu preberite: TUKAJ!
 • Poročilo o Srečanju POSLOVNEGA KLUBA v FL si lahko preberete: TUKAJ!

Se želite uveljaviti v Alpski regiji?

 • Pristopite v Poslovni klub Slovenija – Lihtenštajn!

“ALPSKI POSLOVNI FORUM” združuje svoje člane, podjetja in investitorje v konzorcij s ciljem, da se poveča poslovna učinkovitost njihovega poslovanja v Alpskem kulturnem krogu, zlasti v Kneževini Lihtenštajn in Švici. Za lažje in učinkovitejše poslovanje pripravlja Poslovni klub Slovenija – Lihtenštajn tudi svojo podružnico v Kneževini Lihtenštajn. S tem svojim članom in poslovnim partnerjem omogočamo lažje poslovanje in uveljavljanje v regiji, kar pomeni vrsto prednosti in poslovnih izzivov.

Prvi korak za sodelovanje pri skupnih mednarodnih poslovnih aktivnostih Alpskega poslovnega foruma je seveda vaša včlanitev, tako da je potrebna vaša čim prejšnja:

 1. pismena potrditev – vpis v: Alpski poslovni forum: svojo privolitev potrdite s članstvom v forumu, kot poslovni partner, v nadaljnjem razgovoru pa se skupaj odločimo za vaš status članstva in
 2. zapišemo vaša pričakovanja, cilje, obveznosti in zadolžitve, ki si jih želimo skupaj izvrševati pri vašem in našem skupnem poslanstvu v Alpskem poslovnem forumu;
 3. in že takoj pričnimo s trdim in vztrajnim delom.

Prijazno vas torej vabimo, da se nam pridružite v skupnem delu za dobro Alpske regije!

Vpisni pogoji in članarina:

Alpski poslovni forum in poslovni partner uredita medsebojne odnose (zadolžitve in pričakovanja) z medsebojno pogodbo o sodelovanju in pripadajočimi aneksi, ki urejajo medsebojne pravice in dolžnosti.

V Alpski poslovni forum se kot poslovni partner oz. podjetje lahko vključujete, tako da izberete svoj status člana kot:

 • ustanovni član
 • redni član ali
 • podporni član.

Poslovni partner se zaveže pokrivati letno določeno obveznost za članarino to je članstvo v Alpskem poslovnem forumu.

Vpis v “ALPSKI POSLOVNI FORUM”: TUKAJ!

Zavezani smo k uresničitvi učinkovitega Alpskega poslovnega foruma, ki lahko posledično prispeva h okrepitvi in nadaljnji izmenjavi poslovnega življenja in k novih razvojnim izzivom v regiji.

V ospredju našega poslovnega angažiranja, za naše člane foruma, so sledeče aktivnosti:

 • urejanje novih rezidentstev, utrjevanje in širitev poslovnih, razvojno naravnanih rezidentstev in poslovnih akcij v Alpski regiji (navezovanje poslovnih stikov);
 • storitve marketinga in iskanje novih poslovnih in naložbenih možnosti;
 • usklajevanje projektov in sodelovanje med partnerji in rezidenti na splošnem poslovno – finančnem sektorju (tržni, bančni, naložbeni vidik) in pri upravljanju premoženja.  

Razvojna in poslovna stabilnost alpskega sveta gresta namreč z roko v roki tudi z ohranjanjem in varovanjem kulturne dediščine ter krepitvi mednarodnega in bilateralnega sodelovanja v regiji. Ne smemo pozabiti tudi na konkretne varnostne razmere v regiji, ki so zgledne, saj so Alpe otok miru in stabilnosti v Evropi.

Zavedamo se, da le s skupnimi močmi, vsem članov Alpskega poslovnega foruma, lahko uresničimo zgodbo o uspehu, ki leži v samem srcu našega skupne Alpskega življenjskega prostora.

KONTAKTI:

FUNDACIJA SLO – FL

Direktorat

Alpski poslovni forum

Štajerska cesta 79 
1231 Ljubljana – Črnuče

IBAN: SI56 6100 0002 5290 963
BIC/SWIFT: HDELSI22

E.: office@foundation-slofl.com

M.: 031 235 911 / 064 120 668

Družabno fb omrežje: ALPSKI POSLOVNI FORUM

X