fbpx
Meni Zapri

Članstvo v Združenju Slovensko - Lihtenštajnskega prijateljstva

Vabimo vas med člane Združenja Slovensko Lihtenštajnskega prijateljstva (Združenje SLO-FL) in v člane Poslovnega kluba Fundacije SLO – FL, da bomo skupaj trden most poslovnega, kulturnega in mednarodnega sodelovanja in prijateljstva v alpski makro-regiji.

Naš cilje je, da se skupaj vključujemo v kulturno, akademsko, turistično, bilateralno in poslovno izmenjavo med našo domovino in deželami skupnega alpskega kroga Avstrije, Švice in Lihtenštajna.

Na prijateljski osnovi želimo ljudem obeh dežel približati in negovati medsebojno kulturo in zgodovinsko dediščino, ki ji pripadamo. Želimo, da bo medsebojno sodelovanje temeljilo na pozitivnih poslovnih praksah, ki so lahko aktivno in v izdatno korist našim članom, narodu in domovini, tudi v zavzemanju za aktivno projektno delo svojih članov in poslovnih partnerjev. Kneževina Lihtenštajn sodi med uspešne države, ki je lahko po svoji poslovni, socialno in kulturni razvitosti svetel vzor našim ljudem in organizacijam pri doseganju in preseganju siceršnje uspešnosti, in to na vseh področjih.

Združenje Slovenko-Lihtenštajnskega prijateljstva je danes že zraslo v mednarodni konzorcij, ki svoje člane in poslovne partnerje povezuje na različnih področjih in interesih, ki jih le-ti imajo. 

Na osnovi vaše prijave (pristop) v združenju, bomo z vami opravili informativni razgovor (srečanje), kjer vam bomo predstavili možnosti skupnega sodelovanja in angažiranja. S skupnim pristopim lahko uveljavimo in uresničujemo najboljše kulturne, poslovne in bilateralne prakse iz tega okolje v obojestransko korist in zadovoljstvo svojih članov in prebivalcev v Alpski makro-regiji in širše.

V letu 2022/23 že uresničujemo načrt aktivnosti, ki bo osredinjen na zagonu Alpskega poslovnega foruma, katerega že uspešno vzpostavlja Poslovni klub SLO – FL, ki se oblikuje v učinkovit konzorcij podjetij za delo in sodelovanje v Alpski regiji, zlasti Lihtenštajnu in Švici.

Trdno smo odločeni, da s skupnimi močmi uresničujemo cilje, ki jih ima naše mednarodno združenje in fundacija, preko katere lahko smele cilje tudi transparentno realiziramo! Iskanje optimalnih naložbenih in investicijskih portalov je v ospredju razvojnega poslanstva naše fundacije. Zato smo v Fundaciji SLO-FL in njegovem Poslovnem klubu SLO-FL pričeli povezovati naše poslovne partnerje, podjetnike in investitorje v “POSLOVNO-GOSPODARSKI ALPSKI FORUM”. Ta poslovni cilj pa gre z roko v roku tudi z bilateralno-konzularnim ciljem, ki ga imamo v združenju. 

Fundacija SLO-FL združenja poreko svojega Direktorata poslovnim partnerjem, ki so včlanjeni v Poslovni klub SLO-FL za cilje Alpskega poslovnega forumu, saj le-ta predstavlja želene oblike poslovnega delovanja (v domovini in tujini), saj združujemo vrsto različnih bilateralnih, poslovnih in naložbenih izzivov, ki pomenijo razvojne projektne možnosti nam in vsem v deželah skupnega alpskega kroga. Nikakor ne smemo pozabiti na podporo ciljnim kulturnim in akademskim projektom preko katerih se poslovna in bilateralna praksa tudi najbolje prezentira.

Poslovni račun za vplačevanje članarin in prispevkov (Združenje SLO-FL, Fundacija SLO-FL in Alpski poslovni forum):

IBAN: SI56 6100 0002 5290 963  (BIC/SWIFT: HDELSI22)

Obveznost za vplačilo članarine za leto 2022 /23, po vaši želji:

1. Članarina za fizične osebe:

  • v Združenju SLO-FL  (redna): 100,00 EUR; znižana: 50,00 EUR (osebe s statusom, podporna članarina; v Združenju SLO-FL);
  • v Fundaciji SLO-FL: 200,00 EUR; podporna (znižana) članarina: 100,00 EUR

2. Članarina za poslovne partnerje v Fundaciji SLO-FL in v Alpskem poslovnem (klubu) forumu:

  • osnovna: 300,00 EUR*;
  • projektna (ustanovna ali fundacijska) članarina za poslovne partnerje (podjetja): min. 500,00 EUR.**

*Poslovni partnerji imajo tudi možnost obročnega plačila članarine.

**Člani Viteškega reda in Alpskega poslovnega kluba in foruma imajo možnost avtomatičnega sodelovanja pri projektih Fundacije SLO-FL in poslovnega foruma oz. pri vseh ciljnih projektih, ki jih izvaja Direktorat fundacije:

  • poslovne parterje in vse člane, ki prispevajo združenju (fundaciji) članarino v višini najmanj 300,00 EUR (fizične osebe) oz. podjetja (500,00 EUR), združujemo v ekskluzivnem Poslovnem klubu Slovenija – Lihtenštajn (SLO-FL), ki deluje v okviru DIREKTORATA Fundacije SLO-FL združenja. 

NAKAZILO ČLANARIN IN DONACIJ

Izbrani znesek članarine nakažete na naš poslovni račun združenja oz. fundacije (na fakturi), ki vam ga pošljemo ob vaši včlanitvi, na osnovi dogovora in sklepa o vašem članstvu.

Pridružite se nam pri realizaciji projektov, ki so lahko zanimivi tudi za vas ali vaše podjetje. V tem primeru z vami sklepamo predhodno pogodbo o sodelovanju. Naša fundacija namreč aktivno izvaja zgoraj omenjene ciljne projekte v regiji, zlasti v Sloveniji in Kneževini Lihtenštajn. Veseli bomo, da postanete tudi vi del naše skupne “alpske zgodbe” o uspehu!

Račun za članarine, prispevke in donacije je sledeči (Fundacija SLO-FL):

IBAN: SI56 6100 0002 5290 963

BIC/SWIFT: HDELSI22

Veselimo se vsakega vašega prispevka, ki ga darujete za cilje našega združenja! Formular za nakazilo donacij je na dnu strani DONIRAJ: TUKAJ!

Kako se vpišem?
Svojo prijavo – vpis v Združenje SLO-FL lahko oddate preko v e-vpisnika, ki je na desni strani te povezave in z veseljem vas bomo nato čim prej kontaktirali. 
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za potrebe društva
S podpisom pristopne izjave nam dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu in aktivnostih društva (vabila, akcije, srečanja, e-obvestila, informativno in projektno gradivo).
X