fbpx
Meni Zapri

Članstvo v Združenju Slovensko - Lihtenštajnskega prijateljstva

Vabimo vas med člane Združenja Slovensko Lihtenštajnskega prijateljstva (Združenje SLO-FL), da bomo skupaj trden most poslovnega, kulturnega in mednarodnega sodelovanja in prijateljstva v alpski regiji.

Skupaj se bomo vključevali v kulturno, akademsko, turistično, bilateralno in poslovno izmenjavo med našo domovino in deželami skupnega alpskega kroga Avstrije, Švice in Lihtenštajna.

Na prijateljski osnovi želimo ljudem obeh dežel približati in negovati medsebojno kulturo in zgodovinsko dediščino, ki ji pripadamo. Želimo, da bo medsebojno sodelovanje temeljilo na pozitivnih poslovnih praksah, ki so lahko v izdatno korist našim članom, narodu in domovini.

Kneževina Lihtenštajn sodi med uspešne države, ki je lahko po svoji poslovni, socialno in kulturni razvitosti svetel vzor našim ljudem in organizacijam pri doseganju in preseganju siceršnje uspešnosti, in to na vseh področjih Zato smo v okviru našega Združenja oblikovali posebno, mednarodno vpeto Fundacijo slovensko – lihtenštajnskega združenja, ki ima za poslanstvo finančno podporo najboljšim projektnim vsebinam združenja v regiji. Le tako lahko skupaj uveljavimo in uresničujemo najboljše kulturne, poslovne in bilateralne prakse iz tega okolje v obojestransko korist in zadovoljstvo svojih članov in prebivalcev v Alpski makro-regiji in širše. Za leto 2020/21 smo že izdelali načrt aktivnosti, kljub omejenim možnostim zaradi posledic pandemije, ki pa bo v letu 2021 vseeno izzvenela. Zato pogumno naprej!

Trdno smo odločeni, da s skupnimi močmi lahko uresničimo fundacijo združenja. Iskanje optimalnih naložbenih in investicijskih portalov je v ospredju razvojnega poslanstva naše fundacije. Ta cilj pa gre z roko v roku tudi z bilateralno-konzularnim ciljem, ki ga imamo v združenju. Fundacija združenja svojim partnerjem, članom združenja, organizacijam in zainteresirani javnosti predstavlja želene oblike poslovnega delovanja, vrsto različnih poslovnih in naložbenih izzivov, ki pomenijo razvojne projektne možnosti nam in vsem v deželah skupnega alpskega kroga. Nikakor pa ne smemo pozabiti na podporo ciljnim kulturnim projektom preko katerih se poslovna in bilateralna praksa tudi najbolje prezentira.

Obveznost za vplačilo članarine za leto 2021:

1. Članarina za fizične osebe: 100,00 EUR

2. Znižana članarina za fizične osebe (-50% za osebe s študentskim statusom): 50,00 EUR

3. Članarina za poslovne partnerje: 300,00 EUR

Poslovni partnerji imajo tudi možnost obročnega plačila članarine.*

4. Donatorska (fundacijska) članarina za poslovne partnerje: min. 500,00 EUR Znesek 500 EUR / leto je tudi osnovni znesek za sedež poslovnega partnerja oz. člana v strokovnem svetu Fundacije SLO – FL združenja.

Poslovne parterje in vse člane, ki prispevajo združenju članarino v višini najmanj 300,00 EUR, združujemo v ekskluzivnem VIP klubu strokovnega sveta Fundacije in Viteškega reda Sv. Jurija.

*/MOŽNOST OBROČNEGA VPLAČILA: V točki 1. in 2. sta mogoča do dva mesečna obroka; v točki 3. in 4. pa so mogoči do štirje mesečni obroki./

(1) NAKAZILO ČLANARIN

Izbrani znesek članarine nakažete na naš poslovni račun združenja:

Račun za vlačilo članarin:

IBAN: SI56 6100 0000 4294 149
BIC/SWIFT: HDELSI22, ki je odprt v Ljubljani pri Delavski hranilnici

(2) NAKAZILO DONACIJ

Poslovni račun pooblaščenca (Domoljub s.p.) kjer zbiramo donacije za pripravo dveh fundacij združenja (v Sloveniji in Kneževini Lihtenštajn):

Račun za prispevke in donacije za fundacijo:

IBAN: SI56 6100 0002 4802 956

BIC/SWIFT: HDELSI22

Veseli smo vsakega vašega prispevka, ki ga darujete za cilje našega združenja! Formular za nakazilo je: TUKAJ!

Kako se vpišem?
Svojo prijavo – vpis v Združenje SLO-FL lahko oddate preko v e-vpisnika, ki je na desni strani te povezave in z veseljem vas bomo nato čim prej kontaktirali. 
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za potrebe društva
S podpisom pristopne izjave nam dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu in aktivnostih društva (vabila, akcije, srečanja, e-obvestila, informativno in projektno gradivo).
X