fbpx
Meni Zapri

Poslovno-gospodarski alpski forum 2022 na Ptuju

Naše projektno delo v letu 2022

V letu 2022 nadaljujemo naša uspešna pretekla bilateralna in poslovna srečanja iz let 2017, 2018 in 2019.

Fundacija Slovensko – Lihtenštajnskega združenja (Fundacija SLO-FL) postaja skupaj s partnerji »naša razvojna alpska fundacija«, ki bo v pomoč in podporo skupnim kulturnim, poslovnim, akademskim in bilateralnim projektom.

Za doseganje ciljev članov združenja in njegovih poslovnih partnerjev smo znotraj Fundacije SLO-FL oblikovali tri temeljne komisije, ki jih usmerja in vodi upravni odbor fundacije:

 • kulturno,
 • poslovno in
 • bilateralno komisijo.

Skupaj se združujemo s ciljem,

 • da se povečuje prijateljstvo med Slovenijo in Lihtenštajnom;
 • da se spodbuja izmenjava v gospodarstvu, kulturi in družbi ter krepi medsebojno zaupanje;
 • da okrepimo politično in bilateralno komunikacijo: naša kulturna, bilateralne in poslovna srečanja so priložnosti za skupne cilje vseh prebivalcev v regiji;
 • želimo uresničevati medsebojne interese, zlasti pri spodbujanju vzajemnih naložbe v gospodarske panoge ter okrepiti kulturne projekte v bilateralni medsebojni nadgradnji in
 • podporo partnerstvu pri načrtovanju in izvedbi ciljno določenih projektov.

“POSLOVNO-GOSPODARSKI ALPSKI FORUM”

Pristopili smo k oblikovanju posebnega konzorcija podjetij, ki povezuje naše člane, poslovne partnerje in investitorje v “ALPSKI POSLOVNI FORUM”; letos že pričnemo v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj.

“ALPSKI POSLOVNI FORUM” združuje podjetje v konzorcij s ciljem, da se poveča poslovna učinkovitost njihovega poslovanja v Alpskem kulturnem krogu, zlasti v Kneževini Lihtenštajn in Švici. Pri tem jim nudimo celostno podporno okolje, projektno angažiranje, svetovanje in pomoč priznanih ekonomskih in pravnih svetovalcev iz svojega področja.

“ALPSKI POSLOVNI FORUM” svojim članom in poslovnim partnerjem že letos poleti in v jeseni nudi udeležbo na sledečih dogodkih:

Vpis v “ALPSKI POSLOVNI FORUM”: TUKAJ!

Projekt sledi trem temeljnim področjem svojega poslanstva:

 • VLAGANJE V RAZVOJ IN KREPITEV KULTURE, MEDNARODNEGA SODELOVANJA IN PODJETNIŠTVA V REGIJI

Po prazniku Svetega Jurija (23. aprila 2022) smo v našem Viteškem red Sv. Jurija in Fundaciji Slovenija Lihtenštajn oblikovali delavno skupino naših zastopnikov in se podali na pot v Kneževino Lihtenštajn, kjer smo, po predhodno dogovorjeni časovnici, obiskali naše cenjene goste in prijatelje.

Svojo pozornost smo v prvi vrsti namenili tistim cenjenim obiskovancem, ki bodo lahko bistveno pripomogli k uspehu Poslovnega alpskega foruma in Viteških dni 2022 na Ptuju, načrtovanega dogodka v času od četrtka, 22. septembra, do nedelje, 25. septembra 2022, na katerega bo radi povabili tudi vas.

Zastavljene cilje našega bilateralnega obiska smo, v veliko veselje vseh, v polnosti dosegli, tako da že lahko pristopimo k sklepni realizaciji priprav za realizacijo načrtovanega dogodka na Ptuju, ki bo lahko pomenljiv tudi za širšo regijo.

Princu S.D. Nikolausu von und zu Liechtenstein in županu Vaduza gospodu Manfred Bischof-u, smo uradno izročili povabilo županje Ptuja, gospe Nuška Gajšek, za katero sta se prisrčno zahvalila.

Princ je obljubil svojo podporo dogodku ter potrdil udeležbo na Ptuju in prisotnost na Viteških dnevih 2022 na Ptuju, kot vodja knežje delegacije na tem pomenljivem dogodku.

Hkrati pa se nadejamo obiska župana Vaduz z delegacijo na Ptuju, kar bo lahko začetek prijateljskega sodelovanja med mestoma in v regiji sami. Izpostavljamo utrjevanje medsebojnega prijateljskega, mednarodnega in vsestranskega sodelovanje.

Z izkazano podporo se bo dogodek Viteških dni 2022 na Ptuju lahko odvijal pod sloganom: »trajne prisotnosti in povezanosti našega Viteškega reda Svetega Jurija iz Koroške z Lihtenštajnsko knežjo družino.«

 • PREKO KULTURE SE REALIZIRA VELIKO POSLOVNIH IN RAZVOJNO NARAVNANIH IDEJ

Kultura in akademske vsebine so v podporo forumu pri njegovih programskih vsebinah za podjetniške in poslovne cilje, ki jih imajo prebivalci Alpske makro-regije.

 • FORUM VZPODBUJA IN KREPI MEDNARODNO SODELOVANJE V REGIJI

Forum vključuje mednarodno sodelovanje, krepi politično in poslovno sodelovanje in umešča naložbene in razvojne projekte v enovit okvir svojega poslanstva v Alpski makro-regiji.

PRIDRUŽITE SE NAM NA SREČANJU POSLOVNEGA FORUMU

V času od 22. 09. – 23. 09. 2022 bomo na Ptuju izvedli PODJETNIŠKI FORUM, na katerega vabimo visoke goste in ugledne poslovneže iz domovine in tujine, ob diplomatski podpori.

Program, ki ga bomo skupaj deležni na poslovno -gospodarskem alpskem forumu na Ptuju, hotel Mitra, v petek, 23.9.2022:

A. Uvod – poslanstvo alpskega foruma (ob 9.00 – 9.30 ure):

 • dolgoročna opredelitev Alpskega poslovnega foruma za njegovo razvojno in investicijsko poslanstvo v regiji (ob 9.00 – 9.30 ure);

B. Predstavitev krilnega projekta (ob 9.30 – 10.30 ure):

 • izpostavili bomo osrednji projekt »Alpske hiše v Sloveniji«, kjer bi na enem mestu organizirali visoko tehnološki »poslovni in nastanitveni prostor za vse izvajalce, študente in poslovne ljudi, organizacije in partnerje, ki bi se vključevali v naložbeno in razvojno alpsko strategijo v regiji«;
 • projekt »Alpske hiše« vključuje poslovno, kulturno in bilateralno sodelovanje za skupne cilje makro-regije;

C. Paneli – forum (od 10.30 – 13.15 ure):

 • POMEN KULTURE IN UMETNOSTI ZA PREPOZNAVOST IN RAZVOJ REGIJE (od 10.30 – 11.15 ure);
 • BILATERALNO SODELOVANJE – UTRJEVANJE (OHRANJANJE IN NEGOVANJE) PRIJATELJSTVA V REGIJI (od 11.30 – 12.15 ure);
 • PODJETNIŠTVO IN POSLOVNOST – INVESTICIJSKI VIDIK (od 12.30 – 13.15 ure).

D. Sklep – socializiranje in druženje (od 13.30 – 14.30 ure):

 • popoldanski “one to one VIP meeting” (socializiranje, osvežitev)
 • delovno kosilo od 14.30 do 16.00 uri;
 • po 16.30 uri: ogled mesta.

V osredju poslovnega dogajanja, bo poleg zgoraj omenjenega definiranja poslanstva “Alpskega poslovnega foruma,” tudi izkazano prijateljstvo med starodavnim Ptujem in Vaduzom, glavnim mestom Kneževine Lihtenštajn, in utrjevanje le-tega, zlasti na področju kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja in na poslovnem področju.

Ciljne projektne teme so:

 • dolgoročna opredelitev Alpskega poslovnega foruma za njegovo razvojno in investicijsko poslanstvo v regiji;
 • projekt Alpske – Lihtenštajnske hiše v Sloveniji;
 • vzpostavitev Alternativnega investicijskega sklada za regijo;
 • popoldanski one to one VIP meeting.

Gostje in pokrovitelji poslovnega srečanja se nato, po želji, lahko udeležijo še nadaljnjih bilateralnih in kulturnih dogajanj v okviru Viteških dni 2022 na Ptuju, vse do nedelje 25.9.2022. Več o nadaljnjem dogodku Viteških dni 2022 na Ptuju si lahko preberete: TUKAJ!

Vse, ki bi želeli prisostvovati na tem pomembnem poslovnem srečanju za razvoj podjetništva v regiji, kot gost ali pokrovitelj dogodka, prosimo, da nam podate svojo prijavo za udeležbo: info@slo-fl.eu

“POSLOVNO-GOSPODARSKI ALPSKI FORUM” je zasnovan, kot razvojno projektno delo, ki organizirano povezuje člane, poslovne partnerje in investitorje v regiji, da se realizira ciljna Alpsko finančna družba – AFD. Veselimo se vaše udeležbe na našem dogodku leta 2022 na Ptuju.

POSTANI NAŠ PARTNER IN NAS KONTAKTIRAJ: Najhitrejši kontakt z nami je, da se nam oglasite preko elektronske pošte: TUKAJ!

Z veseljem vam bomo predstavili našo projektno zasnovo Alpske finančne družbe – AFD, vrsto projektov, ki bi vas najbolj zanimali in njeno vizijo. Postanite del naše poslovne zgodbe o uspehu.

Veseli bomo, vašega doprinosa k programu, ki se bo uresničeval s poudarkom na skupinskem sodelovanju. Predstavite nam vašo organizacijo ali posel in predlog sodelovanja.

Veselimo se skupnega dela za dobro Alpske makro-regije.

Prijazno vabljeni!

PRIJAVA NA DOGODEK: TUKAJ!

Naš kontakt: info@slo-fl.eu ali

office@foundation-slofl.com

X