fbpx
Meni Zapri

Združenje Slovensko – Lihtenštajnskega prijateljstva v Sloveniji

28. maja 2012 smo ustanovili Združenje Slovensko – Lihtenštajnskega prijateljstva v Sloveniji. Naša želja je, da se čim več sposobnih, delavnih in zavzetih Slovenk in Slovencev aktivno vključuje v mednarodne, poslovne, kulturne, socialne in prijateljske odnose v družini evropskih narodov, da znova spoznamo skupno alpsko kulturo, ki je bila že stoletja naš skupni dom in torišče novih razvojnih možnosti in izzivov tudi za slovenski narod.

Na drugi strani pa si želimo, da se v naše vrste in projekte vključujejo tudi državljani in organizacije iz Lihtenštajna, pa tudi Švice in Avstrije. Predvsem z njihovo pomočjo in udeležbo lahko Slovenija resnično postane “alpski most” tudi za njihove interese pri vključevanju in spoznavanju vrste razvojnih, gospodarskih, kulturnih, socialnih in naravnih danosti v regiji Jugovzhodne Evrope.

Na prijateljski osnovi želimo ljudem obeh dežel približati in negovati medsebojno kulturo in zgodovinsko dediščino, ki ji pripadamo. Želimo, da bo medsebojno sodelovanje temeljilo na pozitivnih poslovnih praksah, ki so lahko v izdatno korist našim članom, narodu in domovini.

Kneževina Lihtenštajn, ki ji vlada ena najstarejših plemiških družin v Evropi, sodi med zelo uspešne države, ki je lahko po svoji poslovni, socialno in kulturni razvitosti svetel vzor našim ljudem pri doseganju siceršnje uspešnosti posameznika in družbe, ter neštetih izzivov, ki jih naj ima  tudi naša slovenska družba.

V združenju se trudimo skupaj graditi trden most poslovnega, kulturnega sodelovanja in prijateljstva v alpski regiji. Skupaj se bomo vključevali v kulturno, akademsko, turistično in poslovno izmenjavo med našo domovino in deželami skupnega alpskega kroga Avstrije, Švice in Lihtenštajna.

V Kneževini Lihtenštajn živi 84 državljanov Slovenije. Društvo Slovencev v Lihtenštajnu, ki ima 36 članov pa vodi ga. Marija Sigg.

Prizadevanja za povečanje bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Kneževino Lihtenštajn sodi med naša osrednja prizadevanja. Sodelujemo z različnimi državnimi in zasebnimi ustanovami v regiji, ki so nam lahko v veliko pomoč pri uresničevanju mednarodnih in poslovnih ciljev: želimo okrepiti poslovno, bilateralno, kulturno in turistično sodelovanje na območju alpske makroregije, kulturno druženje in medsebojno izmenjavo in pridobivanje tujih investicij. Prvi korak k temu osrednjemu bilateralnemu cilju pa je Slovensko – Lihtenštajnski poslovni inštitut, ki ga je slovesno razglasil Lihtenštajnski princ Nikolaus, 28. avgusta 2017 v Rogaški Slatini. Rezultat programskih aktivnosti poslovnega inštituta pa je danes Fundacija SLO – FL združenja.

Preko SLO – FL združenja, ki ima na skrbi predvsem socialne in družbene vsebine, je tukaj začrtan že program poslovnih, kulturnih in bilateralnih vsebin, ki jih preko projektnih vsebin, uspe realizirat ravno Fundacija SLO – FL združenja, kot poslovno – finančna nadgradnja združenja, da je lahko čim bolj učinkovit na trgu in v dobrobit naših članov, poslovnih  partnerjev, saj je namenjen vsem ljudem skupnega alpskega kulturnega kroga, ki mu pripadamo.

Kdo smo in kaj delamo?

Člani našega mednarodnega združenja se vključujemo v prizadevanja za aktivno,
kvalitetno sodelovanje in sobivanje v deželah Alpske makroregije, na vseh področjih.

V Strategiji EU za Alpsko makroregijo sodelujeta tudi Švica in Lihtenštajn. Slovenija je bila prva, ki je predsedovala tej novoustanovljeni strategiji Evropske Unije za Alpsko regijo v letu 2016. Vrsto let pa obe državi aktivno sodelujeta na področju okolja in prostora, trajnostnega razvoja in zaščito Alp v okviru Alpske konvencije.

Pomembno je tudi vsakoletno delovno srečanje državnih sekretarjev v ministrstvih za zunanje zadeve Avstrije, Lihtenštajna, Švice in Slovenije. Gostitelj srečanja v letu 2018 bo Slovenija.

Blagovna menjava med državama se je skozi vrsto let postopoma povečevala. V letih od 2011 do 2016 se je štirikrat  povečala (v letu 2016 je bila 8.851 mio EUR), v prvi polovici letošnjega leta pa se pozitivni trend nadaljuje. Narašča tudi obseg bilateralne storitvene menjave, ki je v letu 2016 dosegla 7,8 mio EUR. Povečuje se tudi vrednost neposrednih naložb iz Lihtenštajna v Slovenijo, ki so konec leta 2015 znašale 35 mio EUR, naložbe iz Slovenije v Lihtenštajn pa 2,3 mio EUR. Po družbenem proizvodu na prebivalca, ki znaša nekaj več kot 100.000 EUR, pa sodi Lihtenštajn med gospodarsko najbolj razvite države na svetu.

Čeprav ima Kneževine Lihtenštajn le okrog 37.000 prebivalcev, sodi med tehnološko najbolj razvite in inovativne države na svetu. Država  je ustvarila toliko delovnih mest kot ima prebivalcev, zato okrog polovica zaposlenih prihaja na delo v Lihtenštajn predvsem iz Avstrije, Nemčije, Švice in Italije. Lihtenštajnska podjetja so ustvarila tudi več tisoč delovnih mest v drugih državah. Torej se Lihtenštajn ne ukvarja le z bančništvom, kot napačno mislijo nekateri.

V letih po osamosvojitvi Slovenije je prišlo do več pomembnih obiskov na najvišji državni in vladni ravni med obema državama. Krepili so se bilateralni odnosi, pa tudi sodelovanje v okviru mednarodnih organizacij in inštitucij, predvsem tistih iz sistema OZN, pa tudi v okviru Sveta Evrope in OVSE. Državi imata pogosto podobna stališča na področju varstva človekovih pravic, varnostno politiko in zagotavljanje miru v svetu, pri prizadevanju za nadaljnji razvoj in spoštovanje mednarodnega prava, mednarodnega razvojnega sodelovanja,  humanitarne pomoči, varstvu okolja …

Vizija, cilji in poslanstvo

Vizija našega združenja je izboljšanje povezanosti med državama, ki je močno že po sami zgodovinski, geografski in kulturni povezanosti.

Poslanstvo in glavni cilji združenja so povezovanje fizičnih oseb in gospodarskih subjektov obeh držav ter spodbujanje bilateralnih odnosov med državama Slovenijo in Lihtenštajnom. Ravno tako pa z nasveti, pomočjo in storitvami olajšujemo subjektom iz obeh držav vzpostavljanje kontaktov z potencialnimi partnerji iz druge države, kar dejavnost združenja še nadgrajuje.

X